Ljud

Här dokumenterar jag mina egna och andras (o)ljud.

Psykopest

Mitt slumrande noiseprojekt.

Midnight Special

Midnight Special var en spexig musiksamling från Mjölby som utkom i fyra utgåvor.

Terminal Cheesecake

🇬🇧 Bra engelsk dub-influerad rock.


Ola Ekström (overlord ⓐolaekstrom.de) Creative Commons License
Instagram: @krtek512